„Флота мира Мирно море Србија“Од 1994. године аустријско удружење "Mirno more - Friedensflotte" организатор је пројекта под називом "Флота за мир". Овај пројекат усмерен је на децу и младе различитог етничког и социјалног порекла, припаднике маргинализованих слојева друштва и ратом захваћених подручја. Оригинално осмишљеном и реализованом идејом, ово је постао један од највећих и најуспешнијих социјално-педагошких мировних пројеката у Европи.


Првобитна идеја Кристијана Винклера, оснивача удружења "Mirno more - Friedensflotte", била је повезати децу и младе из различитих република бивше Југославије на заједничко дружење кроз једнонедељну пловидбу Јадраном, у области Корната у Хрватској. Под мотом : „Одбацити све предрасуде и живети заједно на једном броду“ овај пројекат се у протеклих 17 година развијао од 17 на преко 1000 деце и младих – учесника Флоте, односно од 3 на преко 105 бродова који са својим дечијим посадама чине ову Флоту.


Учесници Флоте данас су и деца из Аустрије (из дечијих села, васпитних домова, непотпуних породица, деца са психофизичким сметњама у развоју, избеглице), без обзира на њихово етничко, социјално, културно или језичко порекло. Данас су учесници ове велике Флоте деца и млади из преко 20 земаља, припадници преко 25 националности. Овако организованом пловидбом, живећи заједно на једном броду, деца и млади уче се превазилажењу и одбацивању предрасуда, толеранцији, ненасилном решавању проблема и ширењу разумевања међу народима.


2003. године, на позив Светлане Филипов, тада члана Председништва "Mirno more - Friedensflotte" невладина организација „Фестивал еколошког позоришта за децу и младе“ из Бачке Паланке укључује се у овај пројекат као први званичан партнер из Србије.


Од 2003. Србија учествује под називом „Флота мира Мирно море Србија“ и са своја 3 брода заједно са бродовима из Хрватске и БиХ чини групи „КБС-Мирно море“ унутар Флоте. 2007. године Флоти мира Мирно море Србија као активан партнер у реализацији овог пројекта прикључује се ШОСО ”Милан Петровић” из Новог Сада, школа за основно и средње образовање особа са сметњама и тешкоћама у развоју. 2008. године прикључује нам се Гимназија ”20. октобар” из Бачке Паланке, а 2011. године и ОШ ”Петефи Шандор” из Новог Сада. 


Од 2003. године око 70 деце, младих и њихових наставника из Србије су учествовали у међунарoдном пројекту ”A1 Mirno more - Friedensflotte“Флота мира

Наш тим

Mирно море Хрватска

Mирно море БиХ

Претходне флоте

КБС-Мирно море

Спонзори

Вести и новости

Фестивал еколошког позоришта за децу и младе, Бачка Паланка